ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                          
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 8 ห้องเรียน(ปฐมฤกษ์) โรงเรียนอ่าวลึกใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Pavement ln-Place Recycing ถนนอ่าวลึกแหลมสัก กม.2+115 ถึง 3+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Pavement ln-Place Recycing ถนนอ่าวลึกแหลมสัก กม.2+115 ถึง 3+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิว      จราจร ถนนอ่าวลึก - แหลมสัก จาก กม. 3+000 ถึง กม.3+815
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้าง คูระบายน้ำ      ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนพร้อมคู    ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุวรรณฤทธิ์ ซอย 6