ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                          
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิว      จราจร ถนนอ่าวลึก - แหลมสัก จาก กม. 3+000 ถึง กม.3+815
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้าง คูระบายน้ำ      ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนพร้อมคู    ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุวรรณฤทธิ์ ซอย 6