ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา                                                                            
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 8 ห้องเรียน (ปฐมฤกษ์)โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ ซอย 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิก
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Pavement ln-Place Recycling ถนนอ่าวลึก - แหลมสัก กม.2+115 ถึง กม.3+000 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 4
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 และถนนประชาอุทิศ ซอย 5
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 1
- ผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนอ่าวลึก - แหลมสัก กม.ที่ กม.3+000   ถึง กม.3+815 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ผลการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง
- ผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-3932
ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสุขสวัสดิ์ แยกซอย 3
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 2 ช่วงปลาย
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนตลาดเหนือ
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนคลองกลาง
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม สวนสุขภาพอ่าวลึกเฉลิมพระเกียรติ
- ผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
- ผลการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม สวนสุขภาพอ่าวลึกเฉลิมพระเกียรติ
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนอ่าวลึก - แหลมสัก กม. 3+815 ถึง กม. 4+240 ระยะทาง 0.425 กิโลเมตร
- ผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและ คูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุวรรณฤทธิ์ ซอย 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์